چپ گرا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chapge(a)raa
  • pink
  • سیاست leftist
  • left wing
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چپ گرا

لغات نزدیک چپ گرا

پیشنهاد و بهبود معانی