چکش خوردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to be hammered
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چکش خوردن

پیشنهاد و بهبود معانی