چکش خورده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فلز
  • beaten
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چکش خورده

پیشنهاد و بهبود معانی