ژتون را نقد کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ژتون
  • to cash in one's chips

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ژتون را نقد کردن