ژتون به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مهره‌ی فلزی یا پلاستیکی پ غیره که بجای پول بکار گرفته شود، بها مهر
 • فونتیک فارسی

  zheton
 • اسم
  chip, counter, token
  • - ژتون را نقد کردن

  • - to cash in one's chips
  • - ژتون پوکر

  • - poker chips

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژتون