ژرف نگری کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ژرف نگری
  • To cerebrate, to cogitate, to meditate, to think deeply

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)