کادمیم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • شیمی cadmium
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کادمیم

پیشنهاد و بهبود معانی