کارآمد هزینه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • بازرگانی و حسابداری
  • cost-effective
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کارآمد هزینه

پیشنهاد و بهبود معانی