کنجکاو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    konjkaav
  • curious, inquisitive
  • به طور ناخوشایند
  • prying
  • nosy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کنجکاو

لغات نزدیک کنجکاو

پیشنهاد و بهبود معانی