کوراندم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کان شناسی
  • corundum
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوراندم

پیشنهاد و بهبود معانی