کوران دار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • اتاق و غیره
  • drafty
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوران دار

پیشنهاد و بهبود معانی