کیتون به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • جانورشناسی chiton
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کیتون

پیشنهاد و بهبود معانی