یادداشت نامه غیر رسمی از یک اداره به اداره دیگر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • memorandum

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک یادداشت نامه غیر رسمی از یک اداره به اداره دیگر