Abducent

æbˈduːsənt æbˈdjuːsənt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

 • adjective
  (عضله) دور کننده، ورا برنده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد abducent

 1. noun A small motor nerve supplying the lateral rectus muscle of the eye
  Synonyms: abducent-nerve, abducens, abducens-nerve, nervus abducens, sixth cranial nerve
 2. adjective Especially of muscles; drawing away from the midline of the body or from an adjacent part
  Synonyms: abducting
  Antonyms: adducent

ارجاع به لغت abducent

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «abducent» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/abducent

لغات نزدیک abducent

پیشنهاد بهبود معانی