فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Absorbency

əbˈzɔːrbənsi əbˈzɔːbənsi
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    absorbencies

معنی

  • noun
    خاصیت درکشی یا درآشامی، جذب، فروبری، تحلیل، قابلیت جذب، قدرت جذب
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد absorbency

  1. noun The property of being absorbent
    Antonyms: nonabsorbency

ارجاع به لغت absorbency

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «absorbency» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/absorbency

لغات نزدیک absorbency

پیشنهاد بهبود معانی