فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Aesthetically

esˈθetɪkəli iːsˈθetɪkəli
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • صفت تفضیلی:

    more aesthetically
  • صفت عالی:

    most aesthetically

معنی

  • adverb
    از نظر زیباشناسی، با رعایت اصول هنری
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت aesthetically

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «aesthetically» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/aesthetically

لغات نزدیک aesthetically

پیشنهاد بهبود معانی