فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Anion

ˈænˌaɪən ˈænˌaɪən
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    anions

معنی

  • noun
    (در ترکیب یونیزه‌شده) اتم یا بنیان دارای بار منفی، (در الکترولیز) آنیون (یا یون‌هایی که به سوی آند می‌روند)، فرازرو، آندگرای (مقایسه شود با کاتدگرای: cation)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد anion

  1. noun A negatively charged ion, esp. one that moves toward the anode during electrolysis
    Synonyms: electrolysis, electrolyte, nonelectrolyte

ارجاع به لغت anion

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «anion» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/anion

لغات نزدیک anion

پیشنهاد بهبود معانی