فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Antipode

آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    antipodes

معنی

  • noun
    نقطه‌مقابل یا متقاطر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد antipode

  1. noun That which is diametrically opposed to another
    Synonyms: antipodes, antithesis, antonym, contrary, converse, counter, opposite, reverse, contradictory, contrapositive

ارجاع به لغت antipode

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «antipode» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/antipode

لغات نزدیک antipode

پیشنهاد بهبود معانی