فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Bascule Bridge

American: ˈbæskjuːlˈbrɪdʒ British: ˈbæskjuːlbrɪdʒ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • پل متحرک، پل قپانی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت bascule bridge

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «bascule bridge» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/bascule bridge

لغات نزدیک bascule bridge

پیشنهاد بهبود معانی