با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Breast

brest brest
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  breasted
 • شکل سوم:

  breasted
 • سوم شخص مفرد:

  breasts
 • وجه وصفی حال:

  breasting
 • شکل جمع:

  breasts

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  کالبدشناسی پستان، ممه
  • - A baby drinks milk from the mother's breast.
  • - نوزاد از پستان مادر شیر می‌خورد.
  • - The doctor examined her breasts.
  • - پزشک پستان‌های او را معاینه کرد.
  • - That woman has small breasts.
  • - اون زن ممه‌های کوچیکی داره.
 • noun countable
  جانورشناسی سینه (قسمت جلویی بدن پرنده)
  • - The hunter aimed his gun at the pheasant's breast.
  • - شکارچی تفنگش را به سمت سینه‌ی قرقاول نشانه رفت.
  • - The bird flapped its wings, showing off its colorful breast feathers.
  • - پرنده بال‌هایش را تکان داد و پرهای رنگارنگ سینه‌اش را نشان داد.
  • - a bird with a yellow breast
  • - پرنده‌ای با سینه‌ی زرد
 • noun countable uncountable
  غذا و آشپزی سینه (گوشت قسمت جلویی بدن پرنده یا حیوان دیگر)
  • - I marinated the chicken breast.
  • - سینه‌ی مرغ را مرینیت کردم.
  • - The turkey breast was tender and juicy.
  • - سینه‌ی بوقلمون نرم و آبدار بود.
  • - breast of lamb
  • - (گوشت) سینه‌ی گوسفند
 • noun countable
  پوشاک سینه
  • - Their breasts were laden with medals.
  • - سینه‌ی آن‌ها پر از مدال بود.
  • - breast pocket
  • - جیب جلو جامه
 • noun countable
  ادبی سینه، صدر (انسان)
  • - She held the baby close to her breast.
  • - او بچه را نزدیک سینه‌اش نگه داشت.
  • - The bullet pierced Hassan's breast.
  • - گلوله سینه‌ی حسن را سوراخ کرد.
  • - She held the child to her breast.
  • - کودک را در آغوش گرفت.
 • noun countable
  ادبی مجازی دل، سینه، وجدان
  • - the breast of the sea
  • - دل دریا
  • - Patriotism welled in my breast.
  • - عشق میهن در سینه‌ام موج می‌زد.
 • noun countable
  ته (معدن و غیره)
  • - The miners reached the breast of the tunnel.
  • - معدنچیان به ته تونل رسیدند.
  • - The workers were eager to reach the breast of the excavation.
  • - کارگران مشتاق بودند که به ته حفاری برسند.
 • verb - transitive
  مجازی مواجه شدن، روبه‌رو شدن، رویارو شدن
  • - He must breast his fears.
  • - باید با ترس‌هایش مواجه شود.
  • - We must breast the storm of criticism and stay true to our beliefs.
  • - باید با طوفان انتقاد رویارو شویم و به باورهایمان وفادار بمانیم.
 • verb - transitive
  انگلیسی بریتانیایی بالا رفتن
  • - The hunters breasted up the slope.
  • - شکارچیان سینه‌خیز از سربالایی بالا رفتند.
  • - The hiker breasted the rocky cliff with skill and agility.
  • - کوهنورد با مهارت و چابکی از صخره‌ی سنگی بالا رفت.
 • verb - transitive
  با سینه جلو رفتن (در شنا یا از میان جمعیت و غیره)
  • - We breasted through the crowd.
  • - با فشار (یا تنه زدن) از میان جمعیت رد شدیم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد breast

 1. noun front of upper body
  Synonyms: bosom, bust, chest, front, mammary glands, mammilla, nipple, teat, udder
 2. noun feelings, conscience
  Synonyms: being, bosom, character, core, emotions, essential nature, heart, mind, psyche, seat of affections, sentiments, soul, spirit, thoughts

Collocations

 • chimney breast

  (انگلیس) برآمدگی دیوار در اطراف بخاری چوب‌سوز دیواری (یا شومینه)، سینه‌ی بخاری

Idioms

 • beat one's breast

  تظاهر به احساس غم یا گناه یا پشیمانی کردن، سنگ چیزی را بر سینه زدن

 • make a clean breast of

  کاملاً اقرار کردن، (گناه و تقصیر و سر و غیره) آشکار کردن

ارجاع به لغت breast

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «breast» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/breast

لغات نزدیک breast

پیشنهاد بهبود معانی