ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cenobite

آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

همچنین می‌توان از coenobite به‌ جای cenobite استفاده کرد.

معنی

  • noun
    دیرنشین، صومعه‌نشین
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cenobite

  1. noun A member of a religious order living in a monastery or convent
    Synonyms: celibate, monastic, coenobite, monk, nun, religious
    Antonyms: eremite

ارجاع به لغت cenobite

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cenobite» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cenobite

لغات نزدیک cenobite

پیشنهاد بهبود معانی