ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chalk And Cheese

tʃɔk ænd tʃiz tʃɔːk ænd tʃiːz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom
  انگلیسی بریتانیایی کاملاً متفاوت، بسیار ناهمانند، دارای فرق از زمین تا آسمان
  • - The twins may look alike, but their personalities are like chalk and cheese.
  • - دوقلوها ممکن است شبیه هم باشند اما شخصیت آن‌ها از زمین تا آسمان با هم فرق دارد.
  • - These two political candidates are like chalk and cheese in their policies and beliefs.
  • - این دو کاندیدای سیاسی در سیاست‌ها و اعتقادات خود کاملاً با هم متفاوت هستند.
  • - Our taste in music is like chalk and cheese; I prefer rock and roll while my friend prefers classical.
  • - سلیقه‌ی ما در موسیقی بسیار متفاوت است؛ من راک‌اندرول را ترجیح می‌دهم درحالی‌که دوستم کلاسیک را ترجیح می‌دهد.
  • - John and Mark's personalities are like chalk and cheese. John is extroverted and loves socializing, while Mark is introverted and prefers solitude.
  • - شخصیت‌های جان و مارک کاملاً متفاوت است. جان برون‌گرا و عاشق معاشرت است اما مارک درون‌گرا است و تنهایی را ترجیح می‌دهد.
پیشنهاد بهبود معانی

ارجاع به لغت chalk and cheese

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chalk and cheese» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chalk-and-cheese

لغات نزدیک chalk and cheese

پیشنهاد بهبود معانی