ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chemistry

ˈkeməstri ˈkeməstri
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  chemistries

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable A2
  علم شیمی
  • - organic chemistry
  • - شیمی آلی
  • - There is bad chemistry between him and his co-workers.
  • - او با همکارانش میانه‌ی خوبی ندارد.
  • - The chemistry between the two was strong and after a while they got married.
  • - جاذبه‌ی آن دو نسبت به یکدیگر قوی بود و پس از چندی ازدواج کردند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chemistry

 1. noun The way two individuals relate to each other
  Synonyms: interpersonal chemistry, biogeochemistry, chemurgy, cytochemistry, electrochemistry, geochemistry, alchemy, hydrochemistry, iatrochemistry, immunochemistry, petrochemistry, thermochemistry, topochemistry
 2. noun The science of matter; the branch of the natural sciences dealing with the composition of substances and their properties and reactions
  Synonyms: chemical science

لغات هم‌خانواده chemistry

ارجاع به لغت chemistry

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chemistry» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chemistry

لغات نزدیک chemistry

پیشنهاد بهبود معانی