ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chipmunk

ˈtʃɪpmʌŋk ˈtʃɪpmʌŋk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  chipmunks

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  جانورشناسی سمورچه، سنجاب راه‌راه، موش‌خرمای زمینی
  • - I saw a chipmunk scurrying across the yard, carrying an acorn in its mouth.
  • - سمورچه‌ای را دیدم که در حیاط می‌دوید و بلوط را در دهانش حمل می‌کرد.
  • - My sister loves to watch the chipmunks play in the backyard.
  • - خواهرم دوست دارد در حیاط پشتی به تماشای بازی سنجاب‌های راه‌راه بنشیند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chipmunk

 1. noun
  Synonyms: chippy, gopher, rodent, squirrel

ارجاع به لغت chipmunk

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chipmunk» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chipmunk

لغات نزدیک chipmunk

پیشنهاد بهبود معانی