ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Circumstantial Evidence

American: ˌsərkəmˈstæntʃəlˈevədəns British: ˌsɜːkəmˈstænʃəlˈevɪdəns
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد circumstantial evidence

  1. noun indirect evidence
    Synonyms: inconclusive evidence, inferred evidence

ارجاع به لغت circumstantial evidence

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «circumstantial evidence» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/circumstantial-evidence

لغات نزدیک circumstantial evidence

پیشنهاد بهبود معانی