ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cocky

ˈkɑːki ˈkɒki
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  cockier
 • صفت عالی:

  cockiest

معنی و نمونه‌جمله

 • noun adjective
  ازخودراضی، جسور، خودنما
  • - Too much praise has made him cocky.
  • - تعریف زیاد او را غره کرده است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cocky

 1. adjective self-assured
  Synonyms: arrogant, brash, bumptious, certain, cocksure, conceited, confident, egotistical, hotdogger, hotshot, hubristic, know-it-all, lordly, nervy, overconfident, overweening, positive, presumptuous, self-confident, smart aleck, smart guy, smarty, smarty pants, sure, swaggering, swollen-headed, vain, wise guy
  Antonyms: humble, modest, shy, tentative, timid, uncertain, unsure
 2. adjective self-assured, full of oneself
  Synonyms: arrogant, brash, bumptious, certain, conceited, confident, egotistical, hotdogging, hotshot, hubristic, know-it-all, lordly, nervy, overconfident, overweening, positive, presumptuous, self-confident, smart aleck, smart guy, smarty, smarty pants, sure, swaggering, swollen-headed, vain, wise guy
  Antonyms: humble, modest, uncertain, unself-confident, unsure

ارجاع به لغت cocky

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cocky» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cocky

لغات نزدیک cocky

پیشنهاد بهبود معانی