Combinatory معنی

  • ترکیبی، ترکیب‌شونده
آخرین به‌روزرسانی:

لغات نزدیک combinatory