ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cowslip

ˈkaʊˌslɪp ˈkaʊˌslɪp
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  گیاه‌شناسی پامچال گاوزبان، خرغوس
  • - The cowslip is a delicate wildflower that blooms in the spring.
  • - پامچال گاوزبان گل وحشی ظریفی است که در بهار شکوفا می‌شود.
  • - I picked a beautiful bouquet of cowslips from the meadow.
  • - من یک دسته‌گل خرغوس زیبا را از چمنزار چیدم.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cowslip

 1. noun Early spring flower common in British isles having fragrant yellow or sometimes purple flowers
  Synonyms: paigle, Primula veris
 2. noun Swamp plant of Europe and North America having bright yellow flowers resembling buttercups
  Synonyms: marsh-marigold, kingcup, meadow bright, May blob, water dragon, caltha-palustris

ارجاع به لغت cowslip

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cowslip» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cowslip

لغات نزدیک cowslip

پیشنهاد بهبود معانی
دریافت فست دیکشنری از طریق اپ‌استور دریافت فست دیکشنری به‌صورت مستقیم