ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cylinder

ˈsɪlɪndər ˈsɪləndə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  cylinders

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  استوانه
  • - She poured the milk into a tall glass cylinder.
  • - شیر را در استوانه‌ی شیشه‌ای بلند ریخت.
  • - The scientist conducted an experiment using a transparent cylinder to measure the liquid volume.
  • - این دانشمند آزمایشی را با استفاده از یک استوانه‌ی شفاف برای اندازه‌گیری حجم مایع انجام داد.
 • noun countable
  سیلندر (فضایی استوانه‌ای که پیستون موتور در آن حرکت می‌کند)
  • - The mechanic examined the car's engine cylinder.
  • - مکانیک سیلندر موتور خودرو را بررسی کرد.
  • - a five-cylinder engine
  • - موتور پنج‌سیلندر
 • noun countable
  استوانه (در هفت‌تیر)
  • - The cylinder of the revolver holds six bullets.
  • - استوانه‌ی هفت‌تیر شش گلوله را در خود جای می‌دهد.
  • - The bullet casings were ejected from the cylinder after each shot.
  • - پوکه‌های گلوله پس از هر شلیک از استوانه خارج می‌شد.
 • noun countable
  استوانه‌ی گردان (در دستگاه چاپ)
  • - The cylinder in the printing press rotates to impress ink onto the paper.
  • - استوانه‌ی گردان در دستگاه چاپ می‌چرخد تا جوهر را روی کاغذ قرار دهد.
  • - The printing press has multiple cylinders.
  • - دستگاه چاپ استوانه‌های گردان متعددی دارد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cylinder

 1. noun a geometrical form
  Synonyms: circular solid, barrel, volumetric curve

ارجاع به لغت cylinder

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cylinder» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cylinder

لغات نزدیک cylinder

پیشنهاد بهبود معانی