فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dapple-gray

American: ˈdæpəlˈɡreɪ British: ˈdæpəlɡreɪ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • adjective noun
    اسب ابلق خاکستری
  • adjective noun
    ابرش خاکستری
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dapple-gray

  1. noun Grey with a mottled pattern of darker grey markings
    Synonyms: dapple-grey, dappled-grey, dappled-gray

ارجاع به لغت dapple-gray

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dapple-gray» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dapple-gray

لغات نزدیک dapple-gray

پیشنهاد بهبود معانی