با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dapper

ˈdæpər ˈdæpə
آخرین به‌روزرسانی:
 • adjective
  تمیز، شیک، زنده‌دل، زرنگ
  • - What a dapper little man!
  • - چه مرد کوچولو و زبر و زرنگی!
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dapper

 1. adjective well-groomed, neat
  Synonyms: bandbox, brisk, chic, chichi, classy, clean, dainty, dashing, doggy, dressed to kill, dressed to nines, jaunty, natty, nice, nifty, nimble, nobby, posh, prim, rakish, ritzy, sassy, sharp, showy, smart, snazzy, snug, spiff, spiffy, spruce, spry, stylish, swank, swanky, swell, trim, turned out, well turned out
  Antonyms: dirty, dishevelled, ruffled, rumpled, scruffy, shabby, sloppy, tousled, ungroomed, wrinkled

ارجاع به لغت dapper

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dapper» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dapper

لغات نزدیک dapper

پیشنهاد بهبود معانی