با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dashing

ˈdæʃɪŋ ˈdæʃɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dashed
 • شکل سوم:

  dashed
 • سوم شخص مفرد:

  dashes
 • adjective
  بی‌پروا، زنده‌دل، جذاب، بی‌باک
  • - a dashing young officer
  • - افسر جوان و خوش‌قیافه
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dashing

 1. adjective bold, flamboyant
  Synonyms: adventurous, alert, animated, chic, dapper, daring, dazzling, debonair, elegant, exclusive, exuberant, fashionable, fearless, gallant, gay, jaunty, keen, lively, modish, plucky, rousing, showy, smart, spirited, sporty, stylish, swank, swashbuckling, swish, vivacious
  Antonyms: boring, calm, drab, dull, plain, unimpressive, unstylish

ارجاع به لغت dashing

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dashing» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dashing

لغات نزدیک dashing

پیشنهاد و بهبود معانی