با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Daring

ˈderɪŋ ˈdeərɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dared
 • شکل سوم:

  dared
 • سوم شخص مفرد:

  dares
 • صفت تفضیلی:

  more daring
 • صفت عالی:

  most daring
 • noun adjective
  یارایی، جسور، مته‌ور، جرات، شهامت، پردلی
  • - daring young men
  • - جوانان بی‌باک
  • - She said some daring things and her mother cried.
  • - حرف‌های گستاخانه‌ی او باعث گریه‌ی مادرش شد.
  • - a daring attack
  • - حمله‌ی تهورآمیز
  • - We admired the soldiers' daring.
  • - ما تهور سربازان را مورد تحسین قرار دادیم.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد daring

 1. adjective adventurous
  Synonyms: adventuresome, audacious, bold, brassy, brave, cheeky, cocky, courageous, crusty, fearless, fire eating, foolhardy, forward, game, go for broke, gritty, gutsy, gutty, hot shot, impudent, impulsive, intrepid, nervy, obtrusive, out on a limb, plucky, rash, reckless, salty, smart, smart-alecky, spunky, temerarious, valiant, venturesome
  Antonyms: afraid, bashful, chicken, cowardly, fearful, meek, shy, timid, unadventurous, unwilling

لغات هم‌خانواده daring

ارجاع به لغت daring

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «daring» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/daring

لغات نزدیک daring

پیشنهاد و بهبود معانی