با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dare

der deə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dared
 • شکل سوم:

  dared
 • سوم شخص مفرد:

  dares
 • وجه وصفی حال:

  daring
 • شکل جمع:

  dares
 • verb - intransitive
  یارا بودن، جرئت کردن
  • - Jump if you dare!
  • - اگر جرئت داری بپر!
  • - try it if you dare.
  • - اگر جرئت داری امتحانش کن.
 • verb - transitive
  مبادرت به کار دلیرانه کردن، به مبارزه طلبیدن
  • - No one dared to look Teymoor in the eye.
  • - هیچ‌کس جرئت نگاه کردن به چشمان تیمور را نداشت.
  • - Don't you dare to call him fat again!
  • - مبادا دوباره او را «چاق» صدا کنی!
 • uncountable noun
  شهامت، یارایی
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dare

 1. noun challenge, defiance
  Synonyms: cartel, defy, provocation, stump, taunt
 2. verb challenge, defy someone
  Synonyms: beard, brave, bully, call one’s bluff, confront, cope, denounce, disregard, face, face off, front, goad, insult, knock chip off shoulder, laugh at, make my day, meet, mock, muster courage, oppose, outdare, provoke, resist, run the gauntlet, scorn, spurn, square off, step over the line, take one on, taunt, threaten, throw down gauntlet
 3. verb take a risk; be courageous
  Synonyms: adventure, attempt, be bold, brave, endanger, endeavor, gamble, go ahead, hazard, make bold, pluck up, presume, risk, run the risk, speculate, stake, take a chance, take heart, try, try one’s hand, undertake, venture
  Antonyms: be careful, hold back, refrain

Collocations

 • for a dare

  به واسطه‌ی شرط‌بندی یا مبارزه‌طلبی

 • i dare say

  (به جرئت) می‌توانم بگویم

Idioms

لغات هم‌خانواده dare

ارجاع به لغت dare

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dare» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dare

لغات نزدیک dare

پیشنهاد و بهبود معانی