با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dardanelles

ˌdɑːrdnˈelz ˌdɑːdəˈnelz
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    تنگه داردانل
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dardanelles

  1. noun The strait between the Aegean and the Sea of Marmara that separates European Turkey from Asian Turkey
    Synonyms: Canakkale Bogazi, hellespont
  2. noun The unsuccessful campaign in World War I (1915) by the English and French to open a passage for aid to Russia; defeated by the Turks
    Synonyms: Dardanelles campaign

ارجاع به لغت dardanelles

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dardanelles» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dardanelles

لغات نزدیک dardanelles

پیشنهاد بهبود معانی