با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Jaunty

ˈdʒɒːnti / / ˈdʒɑːnti ˈdʒɔːnti
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  خودنما، خودساز، جلف، مغرور، گستاخ، بی‌بندوبار، زرنگ
  • - a jaunty straw hat with a red ribbon
  • - کلاه حصیری شیک با روبان قرمز
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jaunty

 1. adjective lively
  Synonyms: airy, animated, bold, brash, breezy, buoyant, carefree, careless, cocky, dapper, dashing, debonair, devilish, devil-may-care, easy, exhilarated, flip, flippant, forward, free, fresh, frisky, frolicsome, gamesome, gay, high-spirited, hilarious, impetuous, impish, impudent, jocose, joking, jolly, jovial, light, natty, nervy, perky, playful, prankish, provocative, reckless, rollicking, self-confident, showy, smart, sportive, sporty, sprightly, spruce, swaggering, trim, venturesome, vivacious
  Antonyms: depressed, lethargic, lifeless

ارجاع به لغت jaunty

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jaunty» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jaunty

لغات نزدیک jaunty

پیشنهاد بهبود معانی