فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jaunting Car

American: ˈdʒɔːntɪŋˈkɑːr British: ˈdʒɔːntɪŋkɑː
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (به‌ویژه در ایرلند - سده‌ی نوزدهم) درشگه‌ی دوچرخه (سبک و بی‌سقف)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت jaunting car

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jaunting car» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jaunting car

لغات نزدیک jaunting car

پیشنهاد بهبود معانی