فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jauntily

ˈdʒɑːnt̬li ˈdʒɔːntli
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  از روی خوشحالی، با خوشحالی، از روی سرزندگی، از روی جلوه‌گری، از روی خودنمایی
  • - He entered jauntily.
  • - با خوشحالی وارد شد.
  • - His hat sat jauntily on his full brown hair
  • - کلاهش روی موهای قهوه‌ای‌ رنگش، جلوه‌گری و خودنمایی می‌کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jauntily

 1. adverb buoyantly
  Synonyms: gaily, briskly, cheerfully, happily

ارجاع به لغت jauntily

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jauntily» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jauntily

لغات نزدیک jauntily

پیشنهاد بهبود معانی