با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Jaundiced

ˈdʒɒːn- / / ˈdʒɑːn- ˈdʒɔːndɪst
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  بدبین، بددل، بدبینانه
  • - He seems to have/take a very jaundiced view of life.
  • - به‌ نظر نگاه خیلی بدبینانه‌ای به زندگی دارد.
  • - She viewed politics and politicians with a jaundiced eye
  • - او نگاه بدبینانه‌ای به سیاست و سیاست‌مداران دارد.
 • adjective
  مغرضانه، غرض‌آلود
  • - a jaundiced eye
  • - نگاه مغرضانه
  • - a critic with a a jaundiced eye
  • - منتقدی با نگاه مغرضانه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jaundiced

 1. adjective tainted, prejudiced
  Synonyms: biased, bigoted, bitter, colored, cynical, disapproving, distorted, envious, grudging, hostile, intolerant, jealous, one-sided, opprobrious, partial, partisan, preconceived, prepossessed, resentful, skeptical, spiteful, suspicious, tendentious, unfair, unfriendly, unindifferent, warped, yellow
  Antonyms: clean, fresh, unbiased, unprejudiced

ارجاع به لغت jaundiced

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jaundiced» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jaundiced

لغات نزدیک jaundiced

پیشنهاد بهبود معانی