با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Jealous

ˈdʒeləs ˈdʒeləs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more jealous
 • صفت عالی:

  most jealous

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B1
  حسود، غیرتی، (نگاه) حسادت‌آمیز
 • adjective
  مراقب، مواظب
 • adjective
  (مذهب) (خدا) غیور
  • - a jealous husband
  • - شوهر حسود
  • - He was jealous of his brother.
  • - او به برادرش رشک می‌برد.
  • - to be jealous (of)
  • - حسودی کردن (به)
  • - a jealous look
  • - نگاه رشک‌بار
  • - She is very jealous of her privileges.
  • - او سخت از حقوق و امتیازات خود پاسداری می‌کند.
  • - She is jealously watching over her jewelry.
  • - او بادقت تمام از جواهرات خود مواظبت می‌کند.
  • - The Lord is a jealous God.
  • - پروردگار خدایی است که اطاعت مطلق می‌طلبد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jealous

 1. adjective desirous; wary
  Synonyms: anxious, apprehensive, attentive, begrudging, covetous, demanding, doubting, emulous, envious, envying, grabby, grasping, green-eyed, grudging, guarded, intolerant, invidious, jaundiced, mistrustful, monopolizing, possessive, possessory, protective, questioning, resentful, rival, skeptical, solicitous, suspicious, vigilant, watchful, zealous
  Antonyms: confident, content, satisfied, trusting, unresentful

ارجاع به لغت jealous

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jealous» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jealous

لغات نزدیک jealous

پیشنهاد بهبود معانی