با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Questioning

ˈkwestʃənɪŋ ˈkwestʃənɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  questioned
 • شکل سوم:

  questioned
 • سوم شخص مفرد:

  questions
 • شکل جمع:

  questionings

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  بازجویی
  • - The police have detained thirty-two people for questioning.
  • - پلیس ‌ ۳۲ نفر را برای بازجویی بازداشت کرده است.
  • - The police finally extracted the information after hours of questioning.
  • - پلیس سرانجام پس از ساعت‌ها بازجویی این اطلاعات را به دست آورد.
 • adjective
  سؤال‌برانگیز، شک‌برانگیز
  • - a questioning look
  • - نگاهی سؤال‌برانگیز
  • - The men exchanged a questioning glance.
  • - آن مردان نگاهی سؤال‌برانگیز به هم انداختند.
 • adjective
  (جنسیت یا گرایش جنسی) نامعلوم، نامشخص، ناهویدا
  • - This book is for all the children born non-binary, transgender, gender fluid, lesbian, gay, straight or questioning.
  • - این کتاب برای تمام کودکانی است که به‌صورت غیرباینر، تراجنسیتی، هویت جنسیتی سیال، لزبین، گِی، استریت یا نامشخص به دنیا آمده‌اند.
  • - They wrote an article about school avoidance among lesbian, gay, bisexual, and questioning youths.
  • - آن‌ها مقاله‌ای درباره‌ی اجتناب از مدرسه در میان جوانان لز، گِی، دوجنس‌گرا و نامشخص نوشتند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد questioning

 1. noun A request for information
  Synonyms: interrogation, catechism, inquiring, inquest
 2. adjective Eager to acquire knowledge
  Synonyms: inquisitive, curious, inquiring, investigative, speculative, wondering
 3. adjective Refusing or reluctant to believe
  Synonyms: skeptical, disbelieving, incredulous, quizzical, doubting, unbelieving, sceptical
 4. verb Place in doubt or express doubtful speculation
  Synonyms: wondering, asking, disputing, doubting, interviewing, suspecting, quizzing, querying, pumping, propositioning, probing, posing, mistrusting, polling, interrogating, inquiring, heckling, grilling, distrusting, examining, drilling, demurring, demanding, debating, challenging, catechizing
 5. verb Pose a series of questions to
  Synonyms: asking, querying, quizzing, challenging, inquiring, interviewing, soliciting, pumping, grilling, investigating, probing, interrogating, catechizing, examining, petitioning, searching, seeking, questing
  Antonyms: answering, replying
 6. verb To interrogate (a suspect, for example).
  Synonyms: asking

لغات هم‌خانواده questioning

ارجاع به لغت questioning

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «questioning» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/questioning

لغات نزدیک questioning

پیشنهاد بهبود معانی