با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Questionable

ˈkwestʃnəbl ˈkwestʃnəbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more questionable
 • صفت عالی:

  most questionable

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C2
  مشکوک
  • - a questionable story
  • - داستانی که در صحت آن تردید وجود دارد
  • - of questionable origin
  • - دارای منبع نامعلوم
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد questionable

 1. adjective doubtful, uncertain
  Synonyms: ambiguous, apocryphal, arguable, contingent, controversial, controvertible, cryptic, debatable, disputable, dubious, dubitable, enigmatic, equivocal, fishy, hard to believe, hypothetical, iffy, indecisive, indefinite, indeterminate, moot, mysterious, obscure, occult, open to doubt, open to question, oracular, paradoxical, problematic, problematical, provisional, shady, suspect, suspicious, unconfirmed, undefined, under advisement, under examination, unproven, unreliable, unsettled, vague
  Antonyms: certain, definite, indisputable, proven, sure, undoubted, unquestionable

لغات هم‌خانواده questionable

ارجاع به لغت questionable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «questionable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/questionable

لغات نزدیک questionable

پیشنهاد بهبود معانی