با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disbelieving

آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disbelieved
 • شکل سوم:

  disbelieved
 • سوم شخص مفرد:

  disbelieves
 • adjective
  باورناپذیر، ناباور، ناباورانه، مشکوک
  • - a disbelieving head shake
  • - سر تکان دادنی مشکوک
  • - the disbelieving look in her eyes
  • - نگاه ناباورانه در چشمانش
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disbelieving

 1. adjective suspicious, doubting
  Synonyms: aporetic, cagey, cynical, incredulous, leery, mistrustful, questioning, quizzical, show-me, skeptical, unbelieving
  Antonyms: believing, trusting, unquestioning, unsuspicious

لغات هم‌خانواده disbelieving

ارجاع به لغت disbelieving

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disbelieving» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disbelieving

لغات نزدیک disbelieving

پیشنهاد و بهبود معانی