ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Challenging

ˈtʃæləndʒɪŋ ˈtʃæləndʒɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  challenged
 • شکل سوم:

  challenged
 • سوم شخص مفرد:

  challenges
 • صفت تفضیلی:

  more challenging
 • صفت عالی:

  most challenging

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B1
  چالش‌برانگیز، طاقت‌فرسا، دشوار
  • - The year ahead will be challenging for us all.
  • - سال پیش‌ِرو برای همه‌ی ما طاقت‌فرسا خواهد بود.
  • - a challenging and exciting job
  • - کاری چالش‌برانگیز و هیجان‌انگیز
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد challenging

 1. verb Take exception to
  Synonyms: disputing, examining, traversing, gainsaying, resisting, opposing, contesting, bucking
  Antonyms: yielding, answering, acquiescing
 2. verb To claim
  Synonyms: testing, squawking, kicking, remonstrating, protesting, objecting, inveighing, excepting, stimulating, demurring
 3. verb To come near, as in quality or amount
  Synonyms: approximating, approaching, rivalling
 4. verb To invite to a contest
  Synonyms: defying, confronting, daring, inviting, querying, fronting, testing, stumping, slapping, reproaching, facing, braving, reclaiming, questioning, provoking, protesting, forbidding, demanding, controverting, claiming, charging, censuring, calling, appealing, accusing, bearding
 5. verb To call on another to do something requiring boldness
  Synonyms: defying, daring
 6. adjective Disturbingly provocative
  Synonyms: intriguing, thought-provoking
 7. adjective Requiring full use of your abilities or resources
  Synonyms: ambitious

لغات هم‌خانواده challenging

ارجاع به لغت challenging

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «challenging» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/challenging

لغات نزدیک challenging

پیشنهاد بهبود معانی