فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jealously

ˈdʒeləsli ˈdʒeləsli
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • adverb B2
    با حسادت، از روی حسادت
  • adverb
    به‌دقت، چهار‌چشمی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jealously

  1. adverb With jealousy; in an envious manner
    Synonyms: enviously, covetously

ارجاع به لغت jealously

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jealously» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jealously

لغات نزدیک jealously

پیشنهاد بهبود معانی