ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cheerfully

ˈtʃɪrfli ˈtʃɪəfli
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more cheerfully
 • صفت عالی:

  most cheerfully

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb B2
  با خوشحالی، از روی خوشحالی، با شادی، از روی سرور
  • - The boy was whistling cheerfully.
  • - پسر با خوشحالی سوت می‌زد.
  • - He took our advice quite cheerfully.
  • - او توصیه‌ی ما را با خوشحالی پذیرفت.
 • adverb
  به‌صورت درخشان، به‌نحو مطلوب، به‌طور دل‌نشین
  • - The classrooms were cheerfully decorated with children's artwork.
  • - کلاس‌های درس با آثار هنری کودکان به‌نحو مطلوب تزئین شده بودند.
  • - The playroom is cheerfully bright.
  • - اتاق بازی به‌طور دل‌نشین، روشن است.
 • adverb
  بدون نگرانی، بدون غم، بدون تأسف
  • - By the end of the evening I could cheerfully have punched him.
  • - تا آخر شب می‌توانستم بدون احساس تأسف به او مشت بزنم.
  • - They cheerfully admit that their research may have little practical value.
  • - آن‌ها بدون نگرانی اعتراف می‌کنند که تحقیقاتشان ممکن است ارزش عملی کمی داشته باشد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cheerfully

 1. adverb cheerily
  Synonyms: gladly, willingly, readily, happily, merrily, joyfully, lightheartedly, blithely, brightly, vivaciously, airily, buoyantly, genially, jovially, sportively, elatedly, pleasantly, gleefully, gaily, mirthfully, playfully, hopefully, optimistically
  Antonyms: unwillingly, grudgingly, gloomily

ارجاع به لغت cheerfully

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cheerfully» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cheerfully

لغات نزدیک cheerfully

پیشنهاد بهبود معانی