فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Airy

ˈeri ˈeəri
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  airier
 • صفت عالی:

  airiest

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective
  هوایی، هوا مانند، با روح، پوچ، واهی، خودنما
  • - an airy valley
  • - دره‌ی پر باد
  • - his airy promises
  • - قول‌های توخالی او
  • - The mosque was airy and light inside.
  • - داخل مسجد دلباز و پرنور بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد airy

 1. adjective open to the atmosphere
  Synonyms: aerial, atmospheric, blowy, breezy, drafty, exposed, fluttering, fresh, gaseous, gusty, light, lofty, out-of-doors, uncluttered, vaporous, ventilated, well-ventilated, windy
  Antonyms: close, closed, oppressive, stuffy
 2. adjective delicate or ethereal
  Synonyms: dainty, diaphanous, flimsy, fragile, frail, frivolous, illusory, imaginary, immaterial, intangible, light, rare, rarefied, tenuous, thin, vaporous, visionary, volatile, weightless, wispy
  Antonyms: heavy
 3. adjective buoyant, light, or lively in nature
  Synonyms: animated, blithe, bouncy, cheerful, cheery, effervescent, elastic, fanciful, flippant, frolicsome, gay, graceful, happy, high-spirited, jaunty, light, light-hearted, merry, nonchalant, resilient, sprightly, volatile, whimsical
  Antonyms: burdensome, heavy

ارجاع به لغت airy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «airy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/airy

لغات نزدیک airy

پیشنهاد بهبود معانی