به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fragile

ˈfrædʒl ˈfrædʒaɪl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more fragile
 • صفت عالی:

  most fragile

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C2
  شکننده، ترد، نازک، لطیف، زودشکن، ضعیف
  • - Fragile, handle with care!
  • - شکستنی - بااحتیاط حمل کنید!
  • - The crystal vase was thin and fragile.
  • - گلدان بلورین نازک و شکننده بود.
  • - Today I feel fragile.
  • - امروز حالم خوش نیست.
  • - The country's economy is still quite fragile.
  • - اقتصاد کشور هنوز سخت آسیب‌پذیر است.
  • - a fragile hope
  • - کوره امید
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fragile

 1. adjective breakable, dainty
  Synonyms: brittle, crisp, crumbly, decrepit, delicate, feeble, fine, flimsy, fracturable, frail, frangible, friable, infirm, insubstantial, shatterable, shivery, slight, unsound, weak, weakly
  Antonyms: durable, firm, strong, tough, unbreakable

Collocations

ارجاع به لغت fragile

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fragile» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fragile

لغات نزدیک fragile

پیشنهاد بهبود معانی