ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crisp

krɪsp krɪsp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  crisped
 • شکل سوم:

  crisped
 • سوم شخص مفرد:

  crisps
 • وجه وصفی حال:

  crisping
 • شکل جمع:

  crisps
 • صفت تفضیلی:

  crisper
 • صفت عالی:

  crispest

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective adverb C2
  مجعد شدن، موج‌دارکردن، حلقه‌حلقه کردن، چیز خشک و ترد، ترد، سیب‌زمینی برشته
  • - Potato chips are crisp.
  • - سیب‌زمینی سرخ‌کرده (چیپس) ترد است.
  • - crisp celery
  • - کرفس تر و تازه
  • - a crisp uniform
  • - اونیفورم تر و تازه
  • - a crisp dialogue
  • - گفت و شنود پرحرارت
  • - crisp air
  • - هوای تازه
  • - a crisp tennis shot
  • - ضربه‌ی جانانه در تنیس
  • - thick, crisp hair
  • - موی پرپشت و موج‌دار
  • - bread crisping in the oven
  • - نانی که در فر برشته می‌شود
  • - celery crisped in ice water
  • - کرفسی که در آب یخ ترد شده است
  • - dinner burned to a crisp
  • - شام سوخته، شام زیاد پخته شده
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crisp

 1. adjective brittle, dry
  Synonyms: crispy, crumbly, crunchy, crusty, firm, fresh, friable, green, plump, ripe, short, unwilted
  Antonyms: flexible, limp, soft
 2. adjective fresh, chilly
  Synonyms: bracing, brisk, clear, cloudless, invigorating, refreshing, stimulating
  Antonyms: temperate, warm
 3. adjective short, curt in presentation
  Synonyms: abrupt, biting, brief, brusque, clear, clear-cut, cutting, incisive, penetrating, piquing, pithy, provoking, stimulating, succinct, tart, terse
  Antonyms: lengthy, long
 4. adjective smart, snappy in appearance
  Synonyms: clean-cut, neat, orderly, spruce, tidy, well-groomed, well-pressed
  Antonyms: ruffled, rumpled

Collocations

ارجاع به لغت crisp

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crisp» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crisp

لغات نزدیک crisp

پیشنهاد بهبود معانی