ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crease

kriːs kriːs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  creased
 • شکل سوم:

  creased
 • سوم شخص مفرد:

  creases
 • وجه وصفی حال:

  creasing
 • شکل جمع:

  creases

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive adverb
  چین، شکن، خط اتوی شلوار، چین‌دار کردن، چین‌دار شدن
  • - In my youth, I used to put my trousers under the mattress to give it a crease.
  • - در جوانی شلوار خودم را زیر تشک می‌انداختم تا خط پیدا کند.
  • - the crease in trousers
  • - تا (یا خط اطوی) شلوار
  • - She smoothed out the creases in her dress.
  • - او چین و چروک پیراهنش را صاف کرد.
  • - the creases under the chin of the fat old man
  • - چین‌های زیرچانه‌ی پیرمرد چاق
  • - This silk material creases easily.
  • - این پارچه‌ی ابریشمی زود چروک می‌شود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crease

 1. noun fold, wrinkle
  Synonyms: bend, bulge, cockle, corrugation, furrow, groove, line, overlap, pleat, plica, pucker, ridge, rimple, rivel, ruck, rugosity, tuck
 2. verb fold, rumple
  Synonyms: bend, cockle, corrugate, crimp, crinkle, crumple, dog-ear, double up, plait, pleat, pucker, purse, ridge, ruck up, screw up, wrinkle

ارجاع به لغت crease

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crease» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crease

لغات نزدیک crease

پیشنهاد بهبود معانی